Over Stichting A+O VVT

Over Stichting A+O VVT

Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (A+O VVT) is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT-branche en richt zich op de gezamenlijke belangen van werkgevers en werknemers.

paar handen van zorgmedewerkers houden paar handen oudere cliënt vast

Organisatie

A+O VVT streeft ernaar op landelijk niveau de werking van de arbeidsmarkt van de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg te bevorderen en verbeteren. A+O VVT investeert in projecten die tot doel hebben de inzetbaarheid van en het perspectief voor personeel te vergroten. De krapte op de arbeidsmarkt en de mismatch tussen de mogelijke personele inzet en de zorgvraag, maken dat die focus zeer urgent en noodzakelijk is.

zorgmedewerker helpt vrouw op bed met aankleden

Bestuur

Vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT vormen het bestuur van de Stichting A+O VVT. De bestuursleden zijn:

namens de werkgeversorganisaties:

  • Dhr. C. de Wildt (ActiZ)
  • Dhr. drs. H. Buijing (Zorgthuisnl)
  • Mw. M. van Zoom (Zorg in Oktober, namens ActiZ)
  • Dhr. J. Moolenschot (Mijzo, namens ActiZ)
  • Vacant (namens ActiZ)

namens de werknemersorganisaties:

  • Dhr. B. de Haas (FNV Zorg & Welzijn)
  • Mw. E. Neerhof (FNV Zorg & Welzijn)
  • Dhr. J. de Bruin (CNV Zorg & Welzijn)
  • Mw. J.K. Kuijpers (FBZ)
  • Dhr. R. de Wilde (NU’91)
Home A+O VVT

Hieronder vind je overzichten van activiteiten, jaarplannen en statuten van A+O VVT. De jaarrekening 2020 kan worden opgevraagd door een mail te sturen naar info@aovvt.nl.

Statuten

Downloads

Financieel Jaarverslag 2021

Downloads

Financieel Jaarverslag 2020

Downloads

CAO A+O VVT 2021 – 2026

Downloads

Jaaroverzicht activiteiten 2021

Downloads

Jaarplan 2021

Downloads

Jaaroverzicht activiteiten 2020

Downloads

Jaarverslag 2019

Downloads

Jaarplan 2019

Downloads

Jaarverslag 2018

Downloads