Is dit oké?

Maak ongewenst gedrag bespreekbaar

Is het oké als je continue genegeerd wordt? Is het oké als je gediscrimineerd wordt vanwege je geaardheid? Is het oké als er een collega of cliënt ongepaste en seksueel getinte opmerkingen naar je maakt? Is het oké als je uitgescholden wordt?

Dat is niet oké.

Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld zijn vormen van ongewenst gedrag dat als grensoverschrijdend wordt ervaren. Dit wil je voorkomen op de werkvloer. Er moet een cultuur zijn waarin slachtoffers van ongewenst gedrag hun verhaal kwijt kunnen en het bespreekbaar kunnen maken. Op deze pagina vind je daar hulpmiddelen voor, zoals tips, tools en trainingen.

Uit onderzoek van PGGM&CO over ongewenst gedrag in de verpleging, verzorging en thuiszorg, blijkt dat een meerderheid van het personeel in de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met ongewenst gedrag op het werk. Dit vindt met name plaats door patiënten of cliënten (74%), maar ook door collega’s of leidinggevenden (23%). Een groot deel geeft aan dat externe agressie is toegenomen.

De werkgever kan veel doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Maar ook de werknemer kan dat. We onderscheiden dan ook wat de werkgever kan doen en wat de werknemer kan doen tegen ongewenst gedrag.

Intern en extern ongewenst gedrag

Op het werk kun je te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Helaas rust er nog altijd een taboe op om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Dat is niet oké. Het is daarom belangrijk om ongewenst gedrag te herkennen, erkennen en aan te pakken.

Pesten

Hoe herken je pesten op de werkvloer, hoe voorkom je het en hoe ga je om met pestgedrag?

Seksuele intimidatie

Wat doe je als je te maken krijgt met seksuele intimidatie door collega’s, cliënten of leidinggevende? Hoe maak je dit bespreekbaar?

Cyberpesten

Wat doe je als bijvoorbeeld je collega een kwetsende mail verstuurt vanuit jouw naam zonder jouw medeweten?

Intimidatie

Wat doe je als je wordt beledigd door een cliënt of wordt bedreigd door je leidinggevende met maatregelen?

Discriminatie

Hoe ga je om met ongelijke behandeling op het gebied van godsdienst, huidskleur, geaardheid of een handicap?

Voorkomen van ongewenst gedrag

Weet jij wat je moet doen als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag? En ook heel belangrijk, hoe voorkom je het?

Omgaan met ongewenst gedrag

Welke maatregelen tref je als je te maken hebt met ongewenst gedrag? Wat is handig en verstandig?

Handelen na incidenten

Het opvangen van betrokkenen, het melden van het incident, maar ook in gesprek gaan met je collega’s. Hoe zorg jij voor een gezond en veilig werkklimaat?

Alleen werken

Hoe ga je om met onvoorspelbare factoren als je alleen op huisbezoek gaat? Wat moet je regelen en hoe werk je zo veilig mogelijk?